Stem op de harmonie tijdens de Rabo ClubSupport!

Hoe meer stemmen, hoe meer geld ! ! Tijdens de Rabo ClubSupport kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de vereniging, die zij een warm hart toedragen. Ieder Rabobank-lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan onze harmonie mag een lid maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op onze harmonie uitgebracht worden, hoe meer geld deze vereniging ontvangt.

De opbrengst van deze actie publiceren wij in onze volgende Kwartnoot. Wanneer je weet (of denkt) dat vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden, buurvrouw, buurman, bekenden en onbekenden, enz. lid zijn van de Rabobank Zuid-Limburg Oost, dan kun je aan hen via de social media of persoonlijk vragen of zij ook op Harmonie St. Gertrudis Wijlre willen stemmen.

Wie kunnen stemmen? Alleen leden van Rabobank Zuid-Limburg Oost kunnen op ons stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid.

Hebt U een vraag of wilt U meer info over deze, voor ons zo belangrijke actie, stuur dan een mail naar info@harmonie-wijlre.nl.

Het bestuur