Aangezien er een grote vraag is naar de huis-aan-huis inzameling van oud papier heeft het Algemeen Bestuur van Rd4 besloten om met ingang van woensdag 6 mei aanstaande de huis-aan-huis inzameling van papier weer op te starten.

Dit betekent dat de harmonie op zaterdag 9 mei het oud papier in Wijlre zal ophalen.  U kunt het oud papier op het normale tijdstip en plaats langs de weg gereed zetten voor inzameling. 

We wijzen er nadrukkelijk op dat alleen het oud papier wordt meegenomen. Andere materialen (restafval, plastic, glas etc.) horen niet bij het oud papier. Controleer daarom goed of bijvoorbeeld in verpakkingen en dozen geen piepschuim is achtergebleven want een beetje piepschuim kan leiden tot afkeur van een hele vrachtwagen oud papier!