“Kwartnoot” is het verenigingsblad van harmonie St. Gertrudis. Kwartnoot verschijnt vier keer per jaar en is bestemd voor alle leden van de harmonie, alsmede voor geïnteresseerde begunstigers. 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Kwartnoot in 2020 werd de opmaak aangepast aan de nieuwe huisstijl van de harmonie, die in 2019 werd geïntroduceerd t.g.v. het 125-jarig bestaansjubileum.   

Hieronder staan de voorkanten van eerdere 

Bijdragen van leden zijn altijd welkom via kwartnoot@live.nl.