Inschrijven voor de  Music Factory gestart!

Tijdens de Music Factory zijn de afgelopen weken muzieklessen aan de groepen 5 tot en met 8 gegeven. De leerlingen hebben enthousiast diverse instrumenten geprobeerd en de eerste talentvolle solo’s klonken door de school. Dit krijgt binnenkort een vervolg met wekelijkse naschoolse muzieklessen, waarvoor de inschrijving gestart is.


Vanaf 22 oktober zullen vakdocenten gedurende negen weken praktijklessen geven. Deze lessen vinden 1 keer per week op maandagmiddag plaats, aansluitend aan de school en duren tot 15:30 uur. Ouders zijn welkom bij de lessen om mee te oefenen en de vorderingen van hun zoon of dochter te zien. De leerlingen krijgen het instrument mee naar huis zodat ze kunnen oefenen. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijk optreden tijdens de kerstviering van de school.
Aan de muzieklessen en het gebruik van het instrument zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden. Voor het gebruik van het harmonie instrument zal bij de eerste les wel een gebruiksovereenkomst worden opgesteld.

Inschrijven kan tot uiterlijk 12 oktober 2018 door een e-mail te sturen naar Pierre Steijns: steijns.p@ziggo.nl.

Vermeld bij de aanmelding s.v.p. volgende gegevens:
• voor- en achternaam van de leerling
• groep (bassischool)
• woonadres
• e-mail adres ouders / verzorgers
• telefoonnummer ouders / verzorgers
• 1e en 2e voorkeur voor een muziekinstrument, te kiezen uit:
o trompet
o trombone
o klarinet
o saxofoon
o slagwerk

De aanmelding kan ook schriftelijk worden gedaan bij Pierre Steijns, op het adres Burg. Baron van Hövellstraat 36 in Wijlre.
Zowel de muzikale ontwikkeling als het samen plezier hebben staan in de lessen centraal. Wij hopen dat veel leerlingen en hun ouders deze kans grijpen om zelf te gaan musiceren!

Aanvullende informatie:
• De praktijklessen zijn op de volgende maandagen gepland: 22 oktober, 29 oktober, 5 november, 12 november, 19 november, 26 november, 3 december, 10 december en 17 december;
• De lessen zijn van 14.45 uur tot 15.30 uur. Van 14.30 uur (einde schooltijd) tot 14.45 uur worden de kinderen door leden van de Harmonie opgevangen. Er wordt gezorgd voor frisdrank;
• Er zijn 3 vakdocenten, 1 voor houtinstrumenten en saxofoon, 1 voor koperinstrumenten en 1 voor slagwerk;
• Muzikanten van harmonie Sint Gertrudis zullen tijdens enkele lessen in de klas meespelen, zodat de leerlingen horen hoe een instrument kan klinken;
• Het gekozen instrument wordt voor de eerste les thuis bezorgd.