Zoals de naam doet vermoeden behoren tot de houtblazers instrumenten die uit hout vervaardigd zijn. In de meeste gevallen is dit ook het geval. Toch zijsaxofoonn er enkele uitzonderingen die zich nu net in het harmonie-orkest bevinden. Enkele instrumenten horen ook bij deze groep omwille van hun origine. Lees er meer over op de pagina van elk instrument zelf.

Zoals reeds eerder vermeld zijn de houtblazers in 3 groepen onder te verdelen:

  1. Fluiten: hiertoe behoren de dwarsfluit en de piccolo
  2.  Enkel-riet-instrumenten: de klarinet en de saxofoon
  3. Dubbel-riet-instrumenten: de hobo en de fagot

Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer houtblazers. Denk maar aan een blokfluit of een panfluit. Op deze instrumenten gaan we echter niet verder in omdat ze niet thuishoren in een harmonie.