Dankmis en jubileumavond harmonie Sint Gertrudis Wijlre

In het kader van haar 125 jarig jubileum vieren we op zaterdag 21 maart het feest van onze patroonheilige. De H. Mis die om 17.00 uur wordt opgedragen in de parochiekerk van Wijlre zal worden gecelebreerd door bisschop mgr. H. Smeets en opgeluisterd door het harmonieorkest en de drumband.

Aansluitend worden de harmonieleden in het Wielderhoes getrakteerd op een Gertrudisavond. Deze besloten avond is onder leiding van Huip Jaspar georganiseerd en aangeboden door diverse Wijlrese artiesten en verenigingen. Voor deze avond zijn inmiddels ook zo veel mogelijk oud leden uitgenodigd, zodat gezamenlijk genoten kan worden van verassende optredens en teruggekeken kan worden op de rijke historie van de harmonie. Omdat het achterhalen van de actuele woonadressen nog niet in alle gevallen gelukt is verzoekt het secretariaat aan oud leden om zich via secr.harmonie-wijlre@ziggo.nl te melden voor een uitnodiging.