Een ruim aantal jaar geleden werd er na het jarenlang hebben van geen drumband het initiatief genomen om opnieuw een drumband op te richten. Het doel van een drumband werd toen gezien als het muzikaal ondersteunen van buitenoptredens van het korps.

Inmiddels is de drumband echter dusdanig gegroeid dat er ook diverse zelfstandige optredens, en zelfs concours-deelnames zijn. In 2001 werd de drumband dan ook Limburgs, en zelfs Nederlands kampioen in de 3e afdeling.

De drumband staat onder muzikale leiding van: Reggy van Bakel


WMC 2017 – Kerkrade