Harmonie St. Gertrudis Wijlre is bezig met de ontwikkeling van hun toekomst. De externe deskundige Toon Peerboom heeft in 2019 geholpen bij de ontwikkeling van een beleidsplan voor de vereniging.

Op basis van een viertal discussies met de leden en buitenstaanders is een gedragen missie en toekomstvisie geformuleerd.

Missie

Samen met plezier en op een uitdagend niveau muziek maken in verbondenheid met de gemeenschap Wijlre.

 Visie

  • Harmonie St. Gertrudis maakt voor de leden uitdagende muziek, die aantrekkelijk is voor het publiek van de gemeenschap Wijlre en presenteert zich, ook in de combinatie harmonie & drumband, een of enkele keren per jaar bij aansprekende muzikale producties.
  • Het is een leuke vereniging met een hechte, open en eerlijke onderlinge band, met veel actieve leden, waar in alle opzichten wordt samengewerkt en waar iedereen welkom is.
  • De vereniging is nauw verbonden met Wijlre, werkt samen met de andere verenigingen en presenteert zich actief, ook aan de omringende dorpen, waarbij de nadruk ligt op de gemeenschap Wijlre.

Op basis van deze missie en visie stellen we de jaarprogramma’s op, waarvan het jubileumprogramma in 2020 een goed voorbeeld is.