Stem op de harmonie tijdens de Rabo ClubSupport!

De leden van de Rabobank krijgen rond deze tijd weer een stembrief voor Rabo ClubSupport, waarmee harmonie Sint Gertrudis Wijlre eenvoudig financieel gesteund kan worden. In de brief staat een internetlink eneen stemcode. Elk Rabobank-lid mag 5 stemmen uitbrengen. U mag 2 keer op Harmonie St. Gertrudis stemmen. Zoek op categorie: “Wijlre” of “Muziek” om ons snel te vinden. In 2019 was de waarde per stem € 8,30.  Dus: Uw stem is voor ons veel geld waard, laat hem niet verloren gaan! Natuurlijk vragen wij u ook om andere Wijlrese verenigingen te steunen met uw stem.

Wat is ons doel van deze opbrengst?

Harmonie St. Gertrudis heeft een nauwe muzikale samenwerking met basisschool “Op de 10 Bunder”. Wij vinden ‘t belangrijk dat kinderen in Wijlre een goede muziekopleiding krijgen. Wij proberen door onze samenwerking met de basisschool aan de kinderen een muzikale basis geven voor hun verdere ontwikkeling. Wij hopen ook dat zij hierdoor geprikkeld worden en zich aansluiten bij de Music Factory. Dat is de jeugdopleiding van de harmonie. Zij krijgen dan muziekles van vakdocenten met conservatorium opleiding.

Steunt u ons dit jaar weer, in het bijzonder de jeugdopleidingen?

Stem dan voor 24 oktober op harmonie Sint Gertrudis Wijlre!

De opbrengst van deze actie publiceren wij in onze volgende Kwartnoot. Wanneer je weet (of denkt) dat vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden, buurvrouw, buurman, bekenden en onbekenden, enz. lid zijn van de Rabobank Zuid-Limburg Oost, dan kun je aan hen via de social media of persoonlijk vragen of zij ook op Harmonie St. Gertrudis Wijlre willen stemmen.

Cheque ClubSupport 2019

Hebt U een vraag over deze, voor ons zo belangrijke actie, stuur dan een e-mail naar info@harmonie-wijlre.nl.