Stem op de harmonie tijdens de Rabo ClubSupport!

De jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne heet vanaf nu: Rabo Club-Support. Jaarlijks stelt de Rabobank via de Rabo ClubSupport een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale verenigingen. Omdat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden van de bank welke verenigingen, in welke mate ondersteund worden met deze financiële bijdrage. Rabobank Zuid-Limburg Oost stelt dit jaar € 400.000,- beschikbaar voor deze ClubSupport actie.

 

Hoe meer stemmen, hoe meer geld ! ! Tijdens de Rabo ClubSupport kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op de vereniging, die zij een warm hart toedragen. Ieder Rabobank-lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan onze harmonie mag een lid maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op onze harmonie uitgebracht worden, hoe meer geld deze vereniging ontvangt. De stemperiode loopt van 27 september t/m 11 oktober 2019. De opbrengst van deze actie publiceren wij in onze volgende Kwart-noot. Wanneer je weet (of denkt) dat vader, moeder, opa, oma, broer, zus, oom, tante, neef, nicht, vrienden, buurvrouw, buurman, bekenden en onbekenden, enz. lid zijn van de Rabobank Zuid-Limburg Oost, dan kun je aan hen via de social media of persoonlijk vragen of zij ook op Harmonie St. Gertrudis Wijlre willen stemmen.

Wie kunnen stemmen? Alleen leden van Rabobank Zuid-Limburg Oost kunnen op ons stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. U moet vanaf 1 aug. 2019 lid zijn van de bank. Nog géén lid? Kijk dan op de site van de Rabo: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zuid-limburg-oost/uw-lidmaatschap/ dan kunt volgend jaar ook mee doen. Hoe weet ik of ik lid van de Rabobank ben? Leden van de Rabobank ontvangen enkele keren per jaar hun magazine “Dichterbij”. Bovendien ontvangt u vlak vóór 27 september 2019 een brief van de bank, waarin U informatie over deze actie krijgt. In de brief staat een internetlink en een stemcode. Elk Rabobank-lid mag 5 stemmen uitbrengen. U mag 2x op dezelfde vereniging stemmen.  De waarde van Uw stem(men) wordt achteraf bepaald door € 400.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. In 2018 was die waarde per stem: € 5,72. In 2017: € 5,87. Dus: Uw stem is voor veel geld waard ! !

Wat is ons doel van deze opbrengst? Harmonie St. Gertrudis heeft een nauwe muzikale samenwerking met onze basisschool “Op de 10 Bunder”. Wij vinden ‘t belangrijk dat kinderen in Wijlre ‘n goede muziekopleiding krijgen en doen dit via het muziekprogramma Music Factory. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en legt ‘n basis voor mogelijke verdere activiteiten in de muziek. Muziek beoefenen is ‘n verrijking; door dit samen te doen worden tevens sociale vaardigheden gestimuleerd. Wij gaan er van uit met onze muzieklessen op school hen ‘n basis te geven voor hun verdere ontwikkeling. Wij hopen dat zij hierdoor geprikkeld worden en zich aansluiten bij onze Harmonie. Zij krijgen dan muziekles van vakdocenten, die ‘n conservatorium opleiding hebben genoten.

Hebt U een vraag of wilt U meer info over deze, voor ons zo belangrijke actie, stuur dan een mail naar p.frijns@kom-leren.nl.

Het bestuur