Op initiatief van harmonie Sint Gertrudis startte op 7 september onder de naam Music Factory een serie muzieklessen voor de groepen 5 tot en met 8 van basisschool Op de Tienbunder in Wijlre.

In de eerste les gaat het over muziek in het algemeen en blaasmuziek in het bijzonder. In de volgende drie lessen van een half uur worden de instrumenten besproken en kunnen de kinderen hierop zelf gaan spelen. De lessen worden tijdens schooltijd gegeven (op de vrijdagochtend) en verzorgt door Jos Beckers, muziekleraar bij de harmonie en aan de basisschool te Margraten. Ook zijn dan wel eens muzikanten van de harmonie aanwezig om uitleg over het instrument te geven en uit te leggen welke activiteiten de harmonie voor haar jeugdleden organiseert.

Na deze introductie kunnen de leerlingen kenbaar maken of ze meer willen gaan oefenen op een instrument. Denk daarbij aan trompet, klarinet, trombone, saxofoon of slagwerk. Vanaf oktober worden er gedurende negen weken praktijklessen gegeven. Deze lessen vinden 1 keer per week plaats, aansluitend aan de school tot 15:30 uur. Muzikanten van de harmonie zullen regelmatig in de klas meespelen, zodat de leerlingen horen hoe een instrument kan klinken. Ook ouders zijn welkom bij de lessen om mee te oefenen en de vorderingen van hun zoon of dochter te zien. De leerlingen krijgen de instrumenten mee naar huis zodat ze kunnen oefenen. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijk optreden tijdens de kerstviering van de school.

Zowel de muzikale ontwikkeling als het samen plezier hebben staan in de lessen centraal. Wij hopen dat veel leerlingen en hun ouders deze kans grijpen om zelf te gaan musiceren!