Music Factory dit jaar in het teken van het Songfestival

In samenwerking tussen basisschool Op de Tienbunder en harmonie Sint Gertrudis zijn op 13 september onder de naam Music Factory weer een serie muzieklessen voor de groepen 5 tot en met 8 gestart. Na de positieve reacties op de eerste Music Factory in 2018 hebben we dit jaar een ambitieus doel: het Songfestival in Wijlre!

Maar eerst iets over de lessen. De lessen worden tijdens schooltijd gegeven (op de vrijdagochtend) en verzorgt door Jos Beckers, muziekleraar bij onder meer de harmonie. De lessen zullen gaan over alle uitingen van muziek zoals zingen, instrument bespelen, trommelen enz. Uitgangspunt is dat iedereen muziek kan maken. Zowel de basisschool als de harmonie willen bij het aanbieden van muzieklessen inspelen op de muzikale actualiteit. Daarom gaan we gezamenlijk een Songfestival in Wijlre organiseren, met nadrukkelijk een link naar het songfestival succes van Duncan Laurence en ABBA. Dit Songfestival zal in december 2019 in het Wielderhoes plaatsvinden, waarbij samen met de harmonie een programma wordt gepresenteerd. Dit kan bestaan uit solistisch optreden, met een groepje, dans, zang etc. De voorstelling is voor iedereen vrij toegankelijk en is de afsluiting van de Music Factory 2019. Wij hopen die dag vele leerlingen, ouders, opa’s en oma’s en andere inwoners van Wijlre te mogen begroeten.

Zowel de muzikale ontwikkeling als het samen plezier hebben staan in de lessen centraal. Wij hopen dat veel leerlingen deze kans grijpen om zelf te gaan musiceren!