De jaren 1995 – 2020 in vogelvlucht

 Ongetwijfeld zijn er nog veel mensen in Wijlre die zich het eeuwfeest in 1995 nog kunnen herinneren, met als een van de hoogtepunten de optocht door ons dorp waaraan door alle verenigingen werd deelgenomen. Een prachtige, (soms te) zonnige zondag met veel muziek en prachtige groepen in een optocht die door velen afgesloten werd met een lange nazit in het feestpaviljoen op het Van Wachtendonckplein.

En wat te denken van de mars- en showoptredens op het voetbalveld. Ook de harmonie zette haar beste beentje voor om een mooie show te laten zien. In eerste instantie verliepen de repetities voor dit festijn nogal stroef. Pas nadat het bestuur was gepromoveerd van deelnemer tot toeschouwer ging de kwaliteit met sprongen vooruit en werd een puike prestatie neergezet.

Muzikaal gezien was de buitenuitvoering van Ouverture 1812 en De Fremersberg in samenwerking met de harmonie van Gronsveld, de schutterij, de koren, de dansgroep en de jagers een topper. Allemaal zaken om nooit te vergeten.

En nu zijn we 25 jaar verder in de tijd. En net als iedereen kende ook harmonie Sint Gertrudis in die periode voor- en tegenspoed. Naast de vreugde die we ervaren bij het 125-jarig jubileum willen we allereerst denken aan de mensen die ons in de afgelopen 25 jaar ontvielen en die hun beste krachten gaven aan de harmonie. Onze herinneringen aan hen zijn onuitwisbaar.

Maar gelukkig zijn er ook veel zaken waar we met heel veel plezier op terug kunnen kijken en die binnen de vereniging dan ook nog regelmatig worden aangehaald.

Zo zijn er in de eerste plaats natuurlijk de muzikale successen van muziekkorps en drumband die vermelding verdienen.

Een eerste prijs met lof der jury (324,5 punten) en het Limburgs kampioenschap in 2000. Het landskampioenschap werd in dat jaar nipt gemist, want met 1 punt meer ging onze Brabantse rivaal er met de titel vandoor. Om het netjes te zeggen: heel jammer.

Ook nam het muziekkorps in 2009 onder de bezielende leiding van Sandro Moretti  deel aan het WMC in Kerkrade met een fraaie 1e prijs in de tweede divisie als resultaat. Vooral aan het verplichte werk “Dutch Masters Suite” van de componist Johan de Meij bewaren onze muzikanten nog goede herinneringen.

De drumband bleef niet achter bij de muzikale prestaties van de collega’s van het muziekkorps. Zo werd in 2013 deelgenomen aan de Limburgse kampioenschappen in Nederweert en werd een dik verdiende 1e prijs gescoord. En dan natuurlijk de kers op de taart: de deelname aan het WMC Kerkrade op 16 juli 2017. In de eerste divisie werd met 82,5 punten een schitterende 1e prijs behaald. Een geweldige prestatie waarvan zo’n 200 meegereisde supporters getuige waren. Het scheelde maar een haartje of de dagprijs in de 1e divisie was een prooi voor de dames en heren van onze drumband geworden.

Heel hoog in de top-10 (en misschien wel nummer 1) bij onze leden staat de Italië-reis van de hele Gertrudisfamilie in 2006. Van 7 tot en met 10 juli werd een perfect georganiseerde reis gemaakt die bij iedereen in de smaak viel. Het “Concerto Straordinario” van de “Banda San Gertrudo Wijlre Olanda, diretta dal Maestro Sandro Moretti” viel bij de toehoorders zeer in de smaak en ook muzikanten en meegereisde supporters waren zeer tevreden.

Italiereis

In de lokale pers werd over ons o.a. gezegd: “La banda é stata fondata nel 1895 con il principale scopo: abellire le processioni della parocchia cattolica con della musica. La banda é diventata un pilastro culturale molto importante per il paese”. En daar kunnen we het uiteraard alleen maar hartgrondig mee eens zijn. Trouwens, niet alleen muzikaal en educatief gezien was deze reis een geweldige ervaring: ook culinair heeft een deel van het gezelschap tijdens de reis nieuwe mogelijkheden ontdekt. Bovendien werd Italië op 9 juli 2006 wereldkampioen voetbal: zelfs dat had de reiscommissie voorbeeldig geregeld!

Overigens werd een aantal jaren eerder (in 1999 om precies te zijn) al een concertreis gemaakt naar Ballrechten-Dottingen in het mooie Schwarzwald. Ook daar werd, naast het officiële muzikale gedeelte, nader kennis gemaakt met de lokale keuken en, niet te vergeten, de lokaal geproduceerde wijnen. Tijdens het tegenbezoek van onze Duitse collega’s in 2000 hebben we ruimschoots de gelegenheid gehad de mooie omgeving van Wijlre te laten zien en hen te laten proeven van onze plaatselijke vloeibare trots, het Brand’s bier.

Voor een aantal van onze Duitse vrienden leverde het bezoek aan ons dorp een verrassing op. Blijkbaar hadden ze tijdens de aardrijkskundeles op school goed opgelet en onthouden dat Nederland een heel vlak land is. Tijdens hun bezoek zagen ze tot hun grote verbazing dat hier echte heuvels voorkwamen en dat ontlokte aan een van hun de vraag: “Sind Sie sicher dass wir hier in den Niederlanden sind?”.

Naast het 125-jarig bestaan van de harmonie hebben we met nog een ander jubileum te maken: de  25e verjaardag  van de bingoloterij. Met veel succes geïntroduceerd in het  jaar van het eeuwfeest door Pierre Steijns, Jan van den Hove en Louis Dassen, is laatstgenoemde uitgegroeid tot de enige echte “Mister Bingo” van de harmonie. Nog steeds organiseert hij de maandelijkse trekkingen (inmiddels met behulp van de computer en geassisteerd door charmante assistentes) en bedenkt hij allerlei acties om de loterij aantrekkelijk voor deelnemers te houden.

Die deelnemers willen we van harte bedanken voor hun soms jarenlange bijdrage en we hopen nog lang op hun steun te mogen rekenen. Uiteraard blijven nieuwe deelnemers van harte welkom!

De jeugd heeft altijd een speciaal plekje ingenomen in de harmonie. We verzorgen de theoretische en praktische opleiding en toetsen de opgedane kennis aan de hand van examens die een erkend diploma opleveren. Iedere leerling leert de praktische kneepjes op zijn of haar instrument van een ervaren vakdocent.

Daarnaast stimuleren we onze jeugdige muzikanten deel te nemen aan solistenconcoursen in de regio om zo hun niveau verder te verhogen. Met enige trots kunnen we stellen, dat we niet zelden het grootste aantal deelnemers inschrijven van alle deelnemende harmonieën en fanfares en dat daarbij klinkende resultaten worden behaald.

Ook de jeugdkampen en uitstapjes werden altijd zeer op prijs gesteld. Gevraagd naar hun herinneringen aan de jeugdkampen kwamen de meeste deelnemers met de opmerking dat de fijne sfeer en de georganiseerde activiteiten en uitstapjes geweldig waren.

Sinds 2018 organiseert onze harmonie onder de naam “Music Factory” in samenwerking met de Wijlrese basisschool een project om kinderen kennis te laten maken met  muziekinstrumenten. Het totale programma wordt afgesloten met een concertje waar papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere belangstellenden kunnen horen hoe het geleerde in praktijk wordt gebracht. Vanzelfsprekend hopen we, dat deze kennismaking met het musiceren ertoe leidt dat een aantal van de jeugdige talenten de gelederen van onze harmonie zal komen versterken. Welkom zijn ze in ieder geval!

Het is ondoenlijk alles uit de afgelopen 25 jaar hier gedetailleerd aan bod te laten komen. Daarom volstaan we hier met een korte, verre van volledige, opsomming van een aantal gebeurtenissen die we toch nog even genoemd willen hebben:

  • Het Promsconcert “Pop meets Classic” bij gelegenheid van het 110-jarig jubileum in 2005, waaraan werd medegewerkt door de bekende Italiaanse trompettist Franco Capiluppi en het orkest Just2Perfect.
  • Het overnemen van de organisatie van de Snuffelmarkt vanaf 2012 (waarover elders in dit magazine meer).
  • De samenwerking in 2012-2013 met alle andere verenigingen bij het grandioze spektakel “Truuj” in het kader van de viering van 750 jaar parochie Sint Gertrudis.
  • De introductie in 2014 door de Klepkes van de jaarlijkse kienavond op de laatste vrijdag van oktober.
  • Het 50-jarig jubileum van onze drumband in 2015, dat o.a. gevierd werd met een schitterend concert met gastoptredens van een koperensemble uit het muziekkorps, Diane Donners en DrumZ.
  • De jaarlijkse opluistering van de H. Mis op 2e Paasdag en 2e Kerstdag door een ensemble van de harmonie (voorheen de PKC-band).
  • De nieuwe uniformen die we op 28 juni 2015 vol trots mochten tonen.
  • In 2019 werd de Wijlrese kermis door een aantal buurtverenigingen voorzichtig nieuw leven ingeblazen, waaraan de harmonie samen met de buurtschappen en enkele verenigingen een bijdrage mocht leveren.

Een hele reeks van memorabele activiteiten waaraan we als dorpsvereniging nog een héél belangrijke willen toevoegen: het opluisteren van festiviteiten in Wijlre, misschien wel de belangrijkste taak die we als vereniging hebben. Processie, Eerste Heilige Communie, buurtconcerten, koningsvogelschieten, intocht Sint Nicolaas, koningsdag, recepties van collega-verenigingen in ons dorp zijn allemaal voorbeelden van gelegenheden waaraan we graag medewerking verlenen. We hopen dat tot in lengte van jaren te kunnen blijven doen.

Als centraal motto voor de viering van ons 125-jarig jubileum hebben we gekozen voor VERBINDING. Verbinding binnen ons korps tussen blazers, slagwerkers en de andere leden en vrijwilligers. Verbinding met de andere verenigingen binnen Wijlre en ook met verenigingen van buiten ons dorp.

In ons programma zult u die leidraad kunnen terugvinden: van de Carnavalsrevue samen met de 5 x 11-jaar jonge, eveneens jubilerende, CV De Puime in februari tot het grote buitenconcert Wielder Muzikaal Totaal in september. Aan dat concert werken mee Schutterij Sint Maternus,  het Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia uit Wijlre en Wielder by Night en van buiten onze dorpsgrenzen Harmonie Sint Agatha uit Eijs en het Mannenkoor Sint Caecilia uit Gulpen.

Tijdens de  muzikale wandeling  ’t OMMetje (Onderweg Met Muziek) in mei wordt die verbinding gevonden in het samengaan van mooie muziek met de schoonheid van Wijlre en de natuur in de directe omgeving.

Buurtconcert Elkenrade

En tot slot: als harmonie Sint Gertrudis hopen wij in de toekomst met u allen verbonden te blijven om zo onze muzikale hobby ten dienste van de gemeenschap te kunnen blijven stellen.

Op naar de 150!