Binnen de harmonie zijn vier commissies actief, met ieder een specifieke takenpakket:

  • muziekcommissie
  • jeugdcommissie
  • drumbandcommissie
  • PR-commissie