Concerten geven en Wijlrese gebeurtenissen muzikaal opluisteren vormen uiteraard de hoofdmoot, maar ook op andere momenten zijn we actief:

  • maandelijkse bingo
  • maandelijks oud papier ophalen
  • jaarlijkse kienavond
  • jaarlijkse snuffelmarkt